top of page

חילופים מקוונים

חילופים מקוונים הם דרך נפלאה

לעורר עניין בקרב בני נוער להשתתף בחילופים

להתכונן לחילופים אמיתיים

לערב את המשתתפים בתכנון ובתוכנן של החילופים

להפוך את החילופים למתמשכים ולחלק קבוע בחיים

 

בתחילת החילופים המקוונים 

לומדים המשתתפים להכיר אחד את השני ,אז במהלך החילופים האמיתיים

השלב הראשוני של הכרות כבר עבר, תהליך ההיכרות והגיבוש יועץ

 

חילופים מקוונים גורמים למשתתפים

להיות מעורבים בעיצוב החילופים

לאחר שתי פגישות ראשוניות של הכרות

נקבע מהו התוכן, אלו פרויקטים

המשתתפים רוצים לפתח ביחד

במסגרת החילופים המקוונים והאמיתיים  

החילופים המקוונים הבאים, שמתרחשים באופן קבוע

יהיו בהתאם לתוכן או לפרויקטים שהוגדרו

group discussion in a youth exchange

:פגישה ראשונה
   .כל משתתף מציג את עצמו ומשתף את תחביביו ותחומי העניין שלו
   על בסיס התחביבים ותחומי העניין נוצרים קבוצות ש-"ילכו" ללחדרים נפרדים כדי לדבר

  משימות לפגישה הבאה: המשתתפים מכינים מצגת על עיר המוצא של השותפים שלהם ועל בית הספר שלהם

פגישה שנייה
מציגים את המצגות ואוספים שאלות בעיקבות המוצגות
   בהתאם לשאלות מייצרים קבוצות שתדונה בחדרים נפרדים
משימות לפגישה הבאה: הכנת מצגת על חג, חגיגה, או יום לאומי קרובים

קביעת נושא או נושאים, פרויקט שמפתחים במהלך החילופים המקוונים והאמיתיים

פגישה שלישית:
  מציגים את המצגות ואוספים שאלות בעקבות המוצגות
  בהתאם לשאול מייצרים קבוצות שידברו בחדרים נפרדים
    משימות לפגישה הבאה בהתאם לנושאים והפרויקטים שנבחרו

הפגישות הבאות מבוססות על הנושאים והפרויקטים שנבחרו

bottom of page