top of page

אודותינו

מפגשים אשיים, להכיר אחד את השני, דיונים משותפים יכולים לשנות את העולם

אם הכרתם אדם אחר מקרוב, הוא קרוב ללבכם 

אם אדם קרוב ללבכם, אתם רוצים להיות איתו וליצור יחד. 

יחד אתם יוצרים חברה טובה ושלווה יותר

עולם עם יותר כבוד הדדי, עולם שיווני והוגן יותר 

Youth exchange, youth sitting on a lawn during a discussion - Jugendaustausch, Jugendliche auf Wiese bei einer Diskussion - חילופי נוער, נוער יושב על דשא בנשך דיוון

אודותיו של דיאלוג

דיאלוג נוסד בשנת 1993 על ידי גב' חנה תדהר ומר יואב הכרמלי. שניהם נחשפו לחילופי הנוער הגרמניים-ישראלים הראשונים בשנות ה-60 של המאה ה-20. ומאז הם יזמו והובילו חילופים, פגישות, מפגשים גרמניים-ישראלים

יש היבט נוסף, חשוב יותר להקמת דיאלוג. חנה תדהר נאלצה לשרוד בילדותה מחנה עבודת כפייה  . בטרנסניסטריה, כי היא, הוריה, משפחתה היו יהודים. "מאף ילד אין לקחת את הילדות!" כדי שזה לא יקרה, אנשים צריכים להכיר אחד את השני, להחליף דעות, להיפגש, כדי שישתפו פעולה ויצרו יחד לטובת כולם.

זו הייתה הסיבה העיקרית להקים את דיאלוג כמקום לחילופים, מפגשים והיכרות - כדי למנוע ששום ילדות לא תילקח מאך ילד 

מאז 1993 נערכו מספר רב של חילופי סטודנטים, נוער ומבוגרים בתחומים רבים

בתי ספר, ארגוני נוער, בתי ספר למוזיקה, ארגוני נוער פוליטיים/מפלגתיים, ארגוני רווחה לנוער

בתי ספר לאמנות, אוניברסיטאות, קהילות דתיות, חוגי אוהדי כדורגל, אנשים עם מוגבלויות ועוד רבים ומגובנים. חילופים וטיולים הם אפשריים כמעט בכל תחום, עבור כמעט כל קבוצות האינטרסים השונות

בשנת 1997 הצטרף ההיסטוריון מיכאל שוונן לדיאלוג 

דיאלוג עבר זמנים קשים 

בתקופת האינתיפאדה, במלחמת לבנון השנייה, במלחמה מאז ה-7 באוקטובר 2023.

אבל בייחוד בזמנים שבהם נדמה היה שהחילופים וטיולים בלתי אפשריים, הוכח אחרת, כם אם הם היו אפשריים לערך רק במדינה אחת. בזמנים אלו בא לידי ביטוח הערך העל של חילופים, מפגשים ופגישות: אנשים שלקחו חלק בחילופים דאגו לאלה שהם למדו להכיר פעם, הם העמיקו או חידשו את הקשרים שלהם

הם עזרו זה לזה ככל האפשר 

בשנת 2023 הוסף לדיאלוג - המכון למפגשים בין-תרבותיים סניף בגרמניה בשם

דיאלוג - מפגשים, נסיעות, שפות

The Dialog team

bottom of page